ZOKS-festival-2018-line-up-15_april_2018
ZOKS-festival-logo

Festival info

Het jaarlijkse ZOKS Festival Venlo, wordt in 2018 alweer voor de 32ste keer georganiseerd!
Het festivalterrein ligt al sinds 2001 aan het Lambertusplein in Blerick. De openingstijden zijn; vrijdag 29 juni van 19.00 uur – 02.00 uur en zaterdag 30 juni van 14.30 uur – 02.00 uur.
Het festival is beide dagen gratis toegankelijk.

Rondom het terrein is ruim voldoende plek voor fietsen gecreëerd. Bij de hoofdingang is ook een fietsenstalling met toezicht ingericht. Voor de auto is de beste parkeergelegenheid het parkeerterrein van NS-station Blerick of het Schepenenplein, beide op nog geen 5 minuten loopafstand van het sfeervolle Lambertusplein.

Op het festivalterrein kan aan de kassa met pin worden betaald. Zelf meegebrachte drank- en etenswaren worden onder géén beding toegelaten op het festivalterrein. De cateraars van het ZOKS Festival bieden voldoende gevarieerd aanbod aan maaltijden. Natuurlijk is er ook weer een stand met festival- en bandmerchandise.

Voor het flyeren en/of ophangen van posters dient vooraf toestemming gevraagd te worden via info@zoksfestival.nl. Ook voor alle andere vragen of verzoeken kunt u zich wenden tot dit emailadres.

CU @ ZOKS’18

Huisreglement 2018

Met het betreden van het festivalterrein gaat u akkoord met onze huisregels:

* Het is bezoekers niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren, (non-) alcoholische dranken, drugs, glaswerk, scherpe voorwerpen of andere dergelijke wapens bij zich te voeren.
* Artikel 461 (verboden toegang voor onbevoegden) is van toepassing op aanwijzing van de beveiliging en/of organisatie van dit evenement.
* Het is niet toegestaan backstage of in de verboden gebieden aanwezig te zijn indien men hiertoe niet bevoegd is.
* Iedere bezoeker is verplicht zich te identificeren indien hem/haar hier naar gevraagd wordt door de beveiliging of organisatoren van het evenement.
* Schakel bij het zien van onregelmatigheden of andere calamiteiten altijd de beveiliging of organisatie / personeel van het ZOKS Festival in.
* Als personen ongewenst worden lastig gevallen of worden geïntimideerd, volgt voor de dader onmiddellijke verwijdering en ontzegging tot het terrein.
* Alle aanwijzingen gegeven door of namens de organisatie, in het bijzonder van de beveiliging, dient u direct op te volgen. Zeker als deze gegeven worden bij calamiteiten of orde verstoringen.
* Het is verboden zonder noodzaak nooduitgangen te openen, te blokkeren of anderszins te misbruiken.
* Er wordt door de organisatie onder géén beding alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar! Bij twijfel, haal een polsbandje op aan de kassa.
* Alle maatschappelijke normen en waarden gelden vanzelfsprekend ook op dit evenement. Daarom tolereren wij geen aanstootgevend gedrag in de vorm van beledigingen, seksisme, ongewenste intimiteiten en/of racisme.
* Correcte kleding is verplicht. Groepskleding wordt niet toegestaan, alsmede sportkleding, clubcolors of aanstootgevende teksten op kleding.
* Roken is alleen toegestaan in de openlucht. Indien u zich niet aan deze regel houdt wordt u onmiddellijk van het festivalterrein verwijderd. Bij eventuele bekeuringen door uw toedoen zullen deze kosten en aansprakelijkheid op u verhaald worden.
* Het betreden van dit festivalterrein en het bezoeken van dit evenement geschied op eigen risico. De organisatie van het ZOKS Festival is niet aansprakelijk voor het verlies of schade van uw eigendommen.
* Op dit terrein wordt een geluidsvolume van meer dan 90 dBa geproduceerd, houdt hier rekening mee. Gehoorbeschermers zijn gratis af te halen aan de kassawagen.
* Samenscholingen die de openbare orde kunnen aantasten, worden door ons niet getolereerd.
* Op punten waarin dit reglement niet voorziet neemt de beveiliging dan wel de organisatie hierover een besluit.
* De vrijwilligers van het ZOKS Festival, de beveiliging, EHBO, productiemensen en cateraars zijn voor uw plezier aan het werk. Laat ze hun werk doen, behandel ze met respect en volg hun advies of orders op.
* Ten behoeve van promotionele activiteiten voor diverse mediakanalen worden op dit festivalterrein foto- en filmopnames gemaakt door de organisatie. Bij het betreden van dit terrein kan het zijn dat ook u gefotografeerd en/of gefilmd wordt.
Overtreding van één van deze regels kan tot gevolg hebben dat:
* u een waarschuwing krijgt, of
* u de toegang geweigerd wordt, of
* er bij de politie aangifte tegen u gedaan wordt, of
* u een terreinverbod krijgt en/of aangehouden wordt.