ZOKS VRIENDENLOTERIJ
Trekkingsuitslag

Heb ik gewonnen?

Onderstaand vind je de trekkingsuitslag van de loterij.
Prijswinnaars kunnen voor het ophalen van de prijzen een afspraak maken via email: loek@zoksfestival.nl
Bij het afhalen van je prijs dien je uiteraard het originele winnende lot in te leveren.

PRIJZEN

Reglement loterij Stg. ZOKS Festival Venlo 2018

1.De loterij bestaat uit 4.000 loten met een verkoopprijs van € 2,50 per lot. Het nettoresultaat is bestemd als aanvulling op het Sponsorbudget van Stg. ZOKS Festival Venlo 2018.

2. Verkoop van de loten start op 27 april 2018 en eindigt op 2 juli 2018. De niet verkochte loten, dingen niet mee bij de trekking, en zullen vóór de trekking worden ingeleverd op het politiekantoor, locatie Rijnbeekstraat in Venlo.

3. De loten worden uitsluitend à contant van € 2,50 per lot verkocht.

4. Voor deze loterij is vergunning verleend door Burgemeester en Wethouders van Venlo bij hun besluit van 16 maart 2018, onder nummer RGHHAV 18-1296758.

5. Er is één trekking te weten; op dinsdag 3 Juli 2018 om 09:00 uur, onder toezicht en ten kantore van Notaris Moonen in Blerick aan de Antoniuslaan 85, 5921 KB, Venlo-Blerick.

6. Op de trekkingsdag wordt alleen getrokken uit de loten die zijn verkocht. Er is geen maximum gesteld aan het aantal loten per persoon. Er is maximaal één prijs per verkocht lot te winnen.

7. Het prijzenpakket, is samengesteld zoals vermeld op de website Stichting ZOKS Festival Venlo (www.zoksfestival.nl). Prijzen zijn niet in geld uitkeerbaar dan wel in contanten opeisbaar. De winnaar is geen kansspelbelasting verschuldigd.

8. Prijzen welke vallen onder de alcohol- of tabakswet, worden niet uitgekeerd aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel is legitimatie verplicht.

9. Prijzen blijven 1 jaar na trekking opeisbaar door degene welke het originele winnende lot kan overleggen. Prijzen welke onderhevig aan een bepaalde datum, zijn tot aan vermelde datum opeisbaar, daarna vervallen opeisbare rechten. Niet opgeëiste prijzen zullen 1 jaar na trekking ten goede komen aan Stichting ZOKS Festival Venlo.

10. Prijswinnaars kunnen zich via e- mail melden bij Loek Rongen van Stichting ZOKS Festival Venlo loek@zoksfestival.nl Prijzen kunnen op afspraak worden opgehaald.

11. De uitslag van de trekkingen wordt vanaf 3 juli 2018 gepubliceerd op de website www.zoksfestival.nl.

12. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.