ZOKS VRIENDENLOTERIJ

Stichting ZOKS Festival Venlo organiseert een loterij!

In totaal hebben 24 sponsoren en sympathisanten maar liefst 62 prijzen ter beschikking gesteld met een totale waarde van ruim € 3000,-.
De loten zijn vanaf 20 mei te koop voor € 2,50 per stuk bij o.a. café de Paerdskoel, Kefee Hatseflats en Café ut Midde in Blerick. En zijn te koop tot en met zondag 1 juli 2018.
De trekking is op dinsdag 3 juli 2018 om 09.00 uur bij Notariskantoor Moonen. Dezelfde dag zal de uitslag op deze website gepubliceerd worden.
Alvast hartelijk dank voor het meedoen en veel succes met de trekking!

PRIJZEN

Prijzen

Reglement loterij Stg. ZOKS Festival Venlo 2018

1.De loterij bestaat uit 4.000 loten met een verkoopprijs van € 2,50 per lot. Het nettoresultaat is bestemd als aanvulling op het Sponsorbudget van Stg. ZOKS Festival Venlo 2018.

2. Verkoop van de loten start op 27 april 2018 en eindigt op 2 juli 2018. De niet verkochte loten, dingen niet mee bij de trekking, en zullen vóór de trekking worden ingeleverd op het politiekantoor, locatie Rijnbeekstraat in Venlo.

3. De loten worden uitsluitend à contant van € 2,50 per lot verkocht.

4. Voor deze loterij is vergunning verleend door Burgemeester en Wethouders van Venlo bij hun besluit van 16 maart 2018, onder nummer RGHHAV 18-1296758.

5. Er is één trekking te weten; op dinsdag 3 Juli 2018 om 09:00 uur, onder toezicht en ten kantore van Notaris Moonen in Blerick aan de Antoniuslaan 85, 5921 KB, Venlo-Blerick.

6. Op de trekkingsdag wordt alleen getrokken uit de loten die zijn verkocht. Er is geen maximum gesteld aan het aantal loten per persoon. Er is maximaal één prijs per verkocht lot te winnen.

7. Het prijzenpakket, is samengesteld zoals vermeld op de website Stichting ZOKS Festival Venlo (www.zoksfestival.nl). Prijzen zijn niet in geld uitkeerbaar dan wel in contanten opeisbaar. De winnaar is geen kansspelbelasting verschuldigd.

8. Prijzen welke vallen onder de alcohol- of tabakswet, worden niet uitgekeerd aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel is legitimatie verplicht.

9. Prijzen blijven 1 jaar na trekking opeisbaar door degene welke het originele winnende lot kan overleggen. Prijzen welke onderhevig aan een bepaalde datum, zijn tot aan vermelde datum opeisbaar, daarna vervallen opeisbare rechten. Niet opgeëiste prijzen zullen 1 jaar na trekking ten goede komen aan Stichting ZOKS Festival Venlo.

10. Prijswinnaars kunnen zich via e- mail melden bij Loek Rongen van Stichting ZOKS Festival Venlo loek@zoksfestival.nl Prijzen kunnen op afspraak worden opgehaald.

11. De uitslag van de trekkingen wordt vanaf 3 juli 2018 gepubliceerd op de website www.zoksfestival.nl.

12. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.