KIJK VOOR DE ACTUELE NIEUWSBERICHTEN HIERONDER

Laatste nieuws

Definitief!

Het ZOKS Festival stopt.

Na twee reeds afgelaste edities heeft het bestuur van Stichting ZOKS Festival besloten om definitief te stoppen met het evenement. Met pijn in het hart, maar met een gezond verstand is dit besluit genomen. Het festival hield in 2019 haar 33ste en, naar nu dus blijkt, laatste editie.

Het is zonder meer de moeilijkste beslissing die we ooit hebben genomen. Maar mede vanwege de huidige coronacrisis is het onverstandig om door te gaan met de organisatie. Het besluit is genomen op basis van een aantal redenen. Het zou te kort door de bocht zijn om dit alleen aan de coronacrisis te wijten, maar dit blijkt nu wel de spreekwoordelijke druppel te zijn.

Voornaamste reden is dat het in deze onzekere tijd nagenoeg onmogelijk is om een festival, van een omvang als het ZOKS Festival, op een verantwoorde wijze gratis toegankelijk te houden. Zeker in acht nemende dat de organisatie volledig draait op vrijwilligers. Met name de financiële risico’s worden steeds groter. In combinatie met een steeds kleiner wordende groep kartrekkers, maakt dat de uitdagingen om in een coronacrisis een evenement te organiseren te groot zijn geworden. Ook het risico om nu enorm veel energie te steken in de organisatie en in mei/juni alsnog van overheidswege voor de derde keer gecanceld te worden, dempt het enthousiasme binnen het bestuur.

Ook speelt mee dat het succes van het ZOKS Festival mede voortkomt uit de steun van leveranciers en sponsoren. Stuk voor stuk ondernemers die de afgelopen jaren ook erg te lijden hebben (gehad) onder de huidige crisis. Hierdoor zullen lokale ondernemers in deze tijd, begrijpelijk, weinig prioriteit kunnen geven aan sponsoractiviteiten. En daarmee onbedoeld voor ons een onzekere factor vormen bovenop de eerder genoemde uitdagingen.

Al met al leiden deze factoren er toe dat wij als vrijwilligersbestuur niet voldoende energie, vertrouwen en capaciteit hebben om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Vandaar dit moeilijke besluit, we stoppen er mee.

Langs deze weg bedanken we iedereen die het ZOKS Festival op welke manier dan ook een warm hart toe draagt. Voor jullie hebben we 33 edities georganiseerd!

Bedankt.

OOK IN 2021 GEEN ZOKS FESTIVAL!

Heel even gloorde er nog hoop binnen de organisatie om tóch een festival in juni te kunnen organiseren. Maar met nog minder dan 4 maanden te gaan en nauwelijks positieve vooruitzichten, hebben we definitief moeten besluiten om ook in 2021 géén festival te houden. Het festival stond gepland voor 26 & 27 juni. De organisatie komt tot deze teleurstellende conclusie op basis van enkele weloverwogen keuzes.

Allereerst is de huidige situatie nog veel te risicovol om een gratis toegankelijk evenement verantwoord te organiseren. Daar waar we in 2020 ons wellicht nog hadden kunnen beroepen op een onvoorziene situatie, is hier in 2021 helemaal geen sprake meer van. Door de aanhoudende lockdown, de anderhalve-meter maatschappij en een met moeite op gang komend vaccinatieprogramma, lijkt een gezellige mensenmassa op een openbaar plein verder weg dan ooit. Het feit dat de rijksoverheid pas financiële steun overweegt voor evenementen welke vanaf 1 juli plaatsvinden, vat de organisatie ook als een duidelijk signaal op.

Daarnaast speelt ook nog een moreel dilemma voor de organisatie. Een festival als het ZOKS Festival ontleent zijn bestaansrecht voor een groot deel aan de steun van (lokale) ondernemers. En juist deze groep is enorm hard getroffen door de huidige maatregelen. Hierdoor zullen lokale ondernemers in deze tijd, terecht, weinig prioriteit geven aan sponsoractiviteiten.

En tot slot is verplaatsen naar het najaar voor de organisatie geen optie. Ervan uit gaande dat er tegen die tijd een versoepeling van de maatregelen heeft plaatsgevonden, is de organisatie van het ZOKS Festival van mening dat de euro’s die uitgegeven worden aan vertier in eerste instantie naar de reguliere horeca dienen te gaan. Deze sector heeft deze inkomsten nog veel harder nodig!

De eerstvolgende editie van het ZOKS Festival zal hopelijk plaatsvinden op zaterdag 25 & zondag 26 juni 2022. Uiteraard weer op het Lambertusplein. En natuurlijk nog steeds gratis toegankelijk.

This news zuks!

ZOKS Festival 2020 gaat niet door ivm coronacrisis!

Met pijn in het hart, maar met een gezond verstand heeft ook de organisatie van het ZOKS Festival besloten om in 2020 géén editie van het evenement te houden. Het is zonder meer de moeilijkste beslissing die we ooit hebben gemaakt. Maar vanwege de huidige corona crisis is het onverantwoord om door te gaan met de organisatie. De 34ste editie van het gratis festival zou op 27 & 28 juni gehouden worden.

De huidige overheidsmaatregelen, die gelden tot 1 juni, maken de organisatie van een evenement als het ZOKS Festival erg moeilijk. Maar ook de gezondheidsrisico’s en de impact die deze crisis nu en in de komende maanden heeft op ons publiek, onze vrijwilligers en relaties, baren ons grote zorgen. Daar komt bij dat het ZOKS Festival voor een groot deel afhankelijk is van de steun uit het bedrijfsleven. Daar zorgen de gevolgen van deze crisis momenteel voor grote onzekerheid. De optelsom van dit alles maakt het nagenoeg onmogelijk om op een verantwoorde wijze een kwalitatief goed evenement neer te zetten.

De eerst volgende editie van het ZOKS Festival zal dan ook plaatsvinden op zaterdag 26 & zondag 27 juni 2021. Uiteraard weer op het Lambertusplein. En natuurlijk nog steeds gratis toegankelijk. Kijk voor het laatste nieuws en meer info op deze pagina en volg ons op facebook, twitter en instagram!

De huidige overheidsmaatregelen, die gelden tot 1 juni, maken de organisatie van een evenement als het ZOKS Festival erg moeilijk. Maar ook de gezondheidsrisico’s en de impact die deze crisis nu en in de komende maanden heeft op ons publiek, onze vrijwilligers en relaties, baren ons grote zorgen. Daar komt bij dat het ZOKS Festival voor een groot deel afhankelijk is van de steun uit het bedrijfsleven. Daar zorgen de gevolgen van deze crisis momenteel voor grote onzekerheid. De optelsom van dit alles maakt het nagenoeg onmogelijk om op een verantwoorde wijze een kwalitatief goed evenement neer te zetten.

De eerst volgende editie van het ZOKS Festival zal dan ook plaatsvinden op zaterdag 26 & zondag 27 juni 2021. Uiteraard weer op het Lambertusplein. En natuurlijk nog steeds gratis toegankelijk. Kijk voor het laatste nieuws en meer info op deze pagina en volg ons op facebook, twitter en instagram!