Loterij

De prijzen zijn bekend. Check hieronder of je in de prijzen bent gevallen!
Heb je prijs? Proficiat! Stuur een mailtje naar loek@zoksfestival.nl
Let op, als uw nummer nullen bevat zoals 0001 voer in als 1

LOTEN ZOEKER

In de prijzen gevallen? Vul hier je lotnummer in en kom erachter!

REGLEMENT

 1. De loterij bestaat uit 4000 loten met een verkoopprijs van € 2,50. Het nettoresultaat is bestemd als aanvulling op het (Sponsor-)budget van het ZOKS-Festival 2020.
 2. Verkoop van de loten start in april 2020 t/m 28 juni 2020. De niet verkochte loten dingen niet mee bij de trekking, en zullen voor de trekking worden overlegd aan Notaris Moonen.
 3. De loten worden uitsluitend ‘a contant van € 2,50 per lot verkocht.
 4. Voor deze loterij is vergunning verleend door Burgemeester en Wethouders van Venlo bij hun besluit van 5 november 2019, RGVEWW nr. 20-15563669.
 5. Er is één trekking te weten; op dinsdag 30 juni 2020 om 9.00 uur onder toezicht en ten kantore van Notaris Moonen in Blerick aan de Antoniuslaan 85, 5921 KB, Venlo-Blerick.
 6. Op de trekkingsdag wordt alleen getrokken uit de loten die zijn verkocht. Er is geen maximum gesteld aan het aantal loten per persoon. Er is maximaal een prijs per verkocht lot te winnen.
 7. Het prijzenpakket, is samengesteld zoals vermeld op de website Stichting ZOKS-Festival Venlo-Blerick. (www.zoksfestival.nl ) Prijzen zijn niet in geld uitkeerbaar dan wel in contanten opeisbaar. De winnaar is geen kansspelbelasting verschuldigd.
 8. Prijzen welke vallen onder de alcohol- of tabakswet worden niet uitgekeerd aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel is legitimatie verplicht.
 9. Prijzen blijven 1 jaar na trekking opeisbaar door degene welke het originele winnende lot kan overleggen. Prijzen welke onderhevig aan een specifieke datum zijn tot aan vermelde datum opeisbaar, daarna vervallen opeisbare rechten. Niet opgeëiste prijzen zullen 1 jaar na trekking ten goede komen aan Stichting ZOKS-Festival Venlo-Blerick.
 10. Prijswinnaars kunnen zich melden bij Loek Rongen van Stichting ZOKS-Festival Venlo-Blerick via email loek@zoksfestival.nl Prijzen kunnen op afspraak worden afgehaald.
 11. De uitslag van de trekkingen wordt gepubliceerd vanaf 1 juli 2020 op de website www.zoksfestival.nl
 12. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd
 13. Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stg. ZOKS-Festival Venlo-Blerick.